Prawo Administracyjne

Oferujemy swoje usługi w zakresie prawa administracyjnego materialnego, a w tym prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony środowiska, działalności gospodarczej oraz prawa gospodarczego publicznego. W sytuacjach spornych chętnie podejmujemy się reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie reprezentacji w trakcie postępowania podatkowego, czy to przed urzędem skarbowym i izbą skarbową, czy też w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Pomagamy również naszym Klientom dochodzić odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej, samorządów, jaki i Skarbu Państwa.

Zakres

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści praktyki Prawa Medycznego świadczą obsługę prawną poprzez:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ;
 • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego;
 • doradztwo prawne w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
 • fuzje, przejęcia, likwidacje oraz restrukturyzacje zakładów opieki zdrowotnej;
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód;
 • ochronę dóbr osobistych lekarzy;
 • optymalizację majątkowo- podatkową;
 • doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych;
 • reprezentację klientów w sporach z organami administracji publicznej;
 • przeprowadzanie audytów placówek medycznych;
 • prowadzenie szkoleń.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy