Prawo pracy

  • Doradztwo strategiczne przy zatrudnianiu kluczowych pracowników
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów i regulaminów pracy
  • Zarządzanie konfliktami w ramach stosunku pracy
  • Przygotowywanie i wdrażanie polityk dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
  • Reprezentowanie zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy

Image
© 2018 adwokatkatowice.net.pl All Rights Reserved.