Prawo handlowe i gospodarcze

  • rejestracja spółek prawa handlowego
  • łączenie, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących transakcji;
  • pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
  • inne

Image
© 2018 adwokatkatowice.net.pl All Rights Reserved.